ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο/H πιο κάτω υπογράφων/υπογράφουσα, κάτοικος Δήμου Παλλήνης, δηλώνω το ενδιαφέρον μου και αιτούμαι όπως εξετάσετε την περίπτωση επέκτασης της παροχής Φυσικού Αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση στο Δήμο Παλλήνης προκειμένου να συνδεθεί η ιδιοκτησία μου με αυτό.
Έτσι, εκτός από τα οφέλη που μας παρέχει το Φυσικό Αέριο, θα συμβάλλω και εγώ στην καθαρότητα του περιβάλλοντος. Ευελπιστώ ότι θα εξεταστεί το αίτημα μου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.